Aantal Nederlandse Legionairs
1831 - 1962

Legio Patria Nostra

"het Legioen is ons Vaderland"
Wapenspreuk van het Legioen

Nederlanders verloren door het toetreden tot het Franse Vreemdelingen Legioen hun Nederlandse Nationaliteit.
Bovengenoemde wapenspreuk was voor hen dus in meerdere opzichten van toepassing.

1831
Bij de oprichting in 1831 bestond het Legioen uit 8 Bataljons waarin de Legionairs nog ondergebracht werden op basis van hun Nationaliteit. Het 6e Bataljon werd gevormd door Belgen en Nederlanders, hun totale aantal was 896 man. Tot 1870 worden de Nederlanders en de Belgen altijd samen vernoemd.

1835
Op 16 December 1835 richt Louis-Philippe een nieuw Legioen op het "nouvelle légion".
Eind November 1836 is er een acht compagnieën sterk Battalion gerekruteerd dat ,volgens inspectie rapporten, hoofdzakelijk bestaat uit Nederlanders.
[Porch p.50]

Nederlanders en Belgen maken samen 9% uit van het totale Legioen. Dit aandeel blijft schijnbaar tot 1870 gelijk.

Ca. 1900
De Duitser Franz Kull geeft in zijn boek Fünf Jahre Fremdenlegionär een aantal van 480 Nederlanders aan (4%).
Aangezien dit boek duidelijk tot de categorie Anti-Legioen campagne behoord is de betrouwbaarheid van dit getal twijfelachtig.


1913
In 1913 bestaat het Legioen uit 10 521 man, onderverdeeld in 13 "Bataillons" georganiseerd in twee "Régiments" : het 1er en het 2ème Régiment Étranger.
Nederlanders worden genoemd in een groep bestaande uit in totaal 7 Nationaliteiten: Tunesiërs, Marokkanen, Oostenrijkers, Amerikanen, Hongaren en Turken, samen goed voor 1.7% dus iets minder 200 man, dus gemiddeld ca. 25 man per nationaliteit.
http://membres.lycos.fr/legentilsoldat/la_legion_etrangere.htm

Ingedeeld bij het 1er R.E., 32 Nederlanders.
Bij het 2eme R.E. is het aantal Nederlanders ondergebracht in een rubriek met 4 ander Nationaliteiten en de groep "Divers" totaal 699.

1914-1918
Tijdens de Eerste Wereldoorlog dienen er ca. 200 Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Naast de Legionairs die al voor het uitbreken van de oorlog, 01.08.1914, deel uit maken van het Legioen, is er een groot aantal oorlogsvrijwilligers die voor de duur van de oorlog tot het Legioen toe treden.
De volgende twee bronnen geven waarschijnlijk het totaal aantal Nederlandse Legionairs:
215 Legionairs van Nederlandse afkomst [Kepi Blanc].
222,  waarvan 7 Officieren, 17 Onderofficieren en 198 Legionairs
[Anonyme, Historique du Régiment de Marche de la Légion Etrangère (Parijs, 1926) 161.].
Of er daadwerkelijk Nederlanders al officier in het Vreemdelingenlegioen gediend hebben tijdens de eerste Wereldoorlog kon tot op heden niet bevestigd worden.
172 Nederlandse vrijwilligers worden vermeld in het rapport van B
aron des Lyons de Feuchin, "Les volontaires étrangers en France" uit 1924.
Hieruit zou men af kunnen leiden dat er voor die datum ongeveer 50 Nederlanders in het Legioen dienden.
Van de totale groep Legionairs zijn er 67 gevallen, 7 Officieren, 17 Onderofficieren en 43 Legionairs [Kepi Blanc].
Volgens deze gegevens zijn dus alle Nederlandse Officieren en Onderofficieren omgekomen.
In de verlieslijsten van officieren van het Legioen komen echter geen Nederlanders voor.

Nederlandse Vrijwilligers in Parijs, Augustus 1914
[http://www.parisenimages.fr/galerie.php]

Van de vrijwilligers zouden er achtendertig (38) zijn er gesneuveld.
Vijftien (15) zijn onderscheiden met de Médaille militaire en vijfendertig (35) met het Croix de guerre.
Vijfentwintig namen van Nederlandse gevallenen zijn tot nu toe (
11.2008) bekent, zie lijst Nederlandse Legionairs.

1929

24 Nederlandse Rekruten

1935
Nederlanders ondergebracht bij "Divers", 350 Rekruten verdeeld over 20 Nationaliteiten.

1939
61 Nederlandse Rekruten op een totaal van 8146.

1940-1945

Het aantal Nederlands dat na de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland (25 Juni 1940) noch dienst neemt in het Legioen wordt op ongeveer 20 man geschat.

1945-1954

De nasleep van de Tweede Wereldoorlog zorgt voor een grote toestroom van rekruten die Frankrijk voor het conflict in Indo China goed kan gebruiken.
Naar schatting hebben er in deze periode zeker 100 Nederlanders in het Legioen gediend. De verliezen waren hoog ook onder de Nederlanders, tot op heden zijn de namen van meer dan 30 gesneuvelde Nederlandse Legionairs bekent.

Opmerkingen

Alle cijfers zijn slecht een indicatie om volgende redenen:

1. Een rekruut was niet verplicht om zijn identiteitspapieren te tonen of zijn ware nationaliteit te onthullen. Hij kon zich inschrijven sous identite declaree. Het is dus goed mogelijk dat Duitsers of Belgen zich als Nederlander voordeden om vooroordelen te voorkomen. Het omgekeerde is net zo goed mogelijk.
Bij Theo Kroes wordt in 1939 getwijfeld aan zijn opgegeven Nationaliteit en word in rode inkt in zijn militair paspoort geschreven Nationalite Declare Hollandais.

2. Tussen 1909 en 1935 werden de statistische gegevens niet centraal verzameld maar in de regimenten ter plaatse. Veel van deze dossiers zijn verloren gegaan.

3. Aantallen hebben soms betrekking op rekruten soms op actief dienende Legionairs. Vroegtijdig uittreden of het verlengen van het dienstverband zijn van invloed op het aantal.

 

Versie November 2008

 

terug