Emile Boudeling
No Matricule: 9.843


23.06.1941 - 13.09.1943

 

 

Emile Boudeling wordt geboren op 1 Februari 1926 in Goes. Hij gaat naar school in Breda.
Na de Duitse inval in 1940 wordt hij actief in het verzet.
Gestoken in een gestolen Duits uniform trekt hij er 's avonds met een vriend op uit om acties tegen de Duitse bezetter te ondernemen.
De Duitsers komen het tweetal saboteurs op het spoor en arresteren zijn vriend.
Nog in December 1943 staat de naam van Emile vermeld in de:


"Fahndungsnachweis der Zentralfahndung stelle für die besetzten Niederländische Gebiete"
op pagina 30 als
Boudeling Emile R.E. Niederländer 1.2.26 Goes -D- (Tgb.Nr. VC1 1445 42) F.

Emile neemt geen risico en verlaat in April 1941 op de fiets Nederland, zijn doel is Engeland.
In die tijd zijn er routes via België, Frankrijk, Zwitserland oftewel via België, Frankrijk, Spanje en Portugal.
Door België en bezet Frankrijk vertrekt Emile naar Zwitserland.

Henri Houben een andere Engelandvaarder beschrijft de toenmalige situatie aan de grens met Zwitserland als volgt.
"Vanaf Pontalier wordt getracht de grens te bereiken en op 20 mei 1943 waren wij dicht bij de Zwitserse grens aangekomen en bevonden ons in het Jura gebergten. Uiteindelijk bereiken wij het dorp Verrieres, een verboden gebied, waar regelmatig door de Duitsers met honden wordt gepatrouilleerd. s' Middags komen wij aan bij het boerenbedrijf van de familie Gaston.
Na een goede maaltijd worden wij s' avonds naar de Frans Zwitserse grens gebracht tot op een afstand van 400 meter. Daar moeten wij over een vlakte lopen naar een schaapskooi die precies op de grens ligt tussen de plaatsen Les Fourgs en Buttes. Het is goed weer wij lopen in de schaduw van de dennebomen naar een afrastering van prikkeldraad die als afscheiding dienst doet.
Nadat wij de grens meer dan honderd meter zijn gepasseerd worden wij aangehouden door de Zwitserse grenswacht.
Die vertellen ons dat wij terug moeten omdat Zwitserland geen vluchtelingen mag doorlaten. Na veel heen en weer gepraat wordt ons toegestaan de commandant te spreken. Inmiddels is het 21 mei 1943. We blijven hier ongeveer drie uur. De vrouw van de commandant maakt een broodmaaltijd klaar. Ondertussen wordt ons, na veel praten, de nodige telefoontjes met superieuren en na een aantal mislukte pogingen contact te leggen met de Nederlandse generaal van Tricht, die in Geneve zit, ons duidelijk gemaakt dat wij terug moeten keren naar Frankrijk."

Emile wordt niet teruggestuurd maar men wil hem voor de duur van de oorlog in een kamp interneren.
Emile besluit naar Frankrijk terug te gaan en vlucht uit Zwitserland.
In Vichy Frankrijk wordt hij door de Politie gearresteerd en in Lyon min of meer gedwongen dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Hij is dan 15 jaar!

Edgar Fourez, beschrijft de vlucht van Emile als volgt.


"Bij zijn aankomst in Frankrijk, dat in die tijd verdeeld was in een vrije en een bezette zone, werd hij gearresteerd door de Duitsers en enkele dagen gevangen gezet. Hij vertelde een hele geschiedenis, dat hij alleen was, dat hij zijn broer in Marseille zou ontmoeten en gezien zijn jeugdige leeftijd en zijn verhaal werd hij overgebracht naar de Franse zone, dat wil zeggen de vrije. Daar heeft Emil zich aangemeld bij het vreemdelingenlegioen."

De Belgische Engelandvaarder Eric Bouzin ontmoet Emile in het Legioen in Marseille, hij schrijft:
"Op 24 Juni 1941 kom ik samen met mijn twee vrienden waarmee uit België gevlucht ben aan in "Camp de St Marthe" in Marseille.
Kort daarna benaderd ons een slungelachtige Nederlandse jongen, duidelijk erg jong. Hij gaat er vanuit dat wij als Belgen enigszins de Nederlandse taal beheersen.
In die dagen beheerste ik inderdaad enigszins de Vlaamse taal omdat mijn moeder uit Leuven afkomstig was.
Hij stelt zich zelf voor en verteld hoe hij er in geslaagd is om door België en bezet Frankrijk te komen.
Net als wij was hij gearresteerd door de Vichy Politie en min of meer gedwongen om dienst te nemen in het Legioen.

Op Zondag 29 Juni 1941 wordt ons Detachement ingescheept op de S.S. Djebel Amour voor de oversteek van de Middellandse Zee.
Op 2 Juli komen wij in Oran aan waar wij bleven tot 5 Juli om op 6 Juli 1941 in Sidi Bel Abbes aan te komen."

Daar speelt zich de gebeurtenis af die Eric Bouzin beschreven heeft in zijn korte verhaal "Een dag in het Legioen".
De achternaam Boudeling wordt Boedling.

Op 19 Juli 1941, negen man van ons Detachement worden naar Saida gestuurd om opgeleid te worden.
Emiel hoorde hier niet bij en ik heb hem daarna ook nooit meer iets van hem gehoord"

Bij welke eenheid Emile dan terecht komt is niet precies bekent aangenomen kan worden het 1e Regiment Etrangere d’Infanterie .
Wel is duidelijk dat hij deel neemt aan de gevechten in Tunesië na de geallieerde invasie in Noord-Afrika van December 1943 tot Mei 1943.

Op 13 September 1943 overlijd Emile Boudeling in het Hospitaal van MEDEA aan de gevolgen van Tuberculose.

Bronnen

[1] Karhof, Nic.J., Bezet Verzet Ontzet Goes en Omgeving in de bewogen jaren 1940-1944, Tweede, verbeterde druk, Uitgave Algemeene Boekhandel J. de Jonge - Goes
[2] Henri Houben als Engelandvaarder ...om zijn lande te dienen

Notes

a) Brief van Edgar Fourez, Chantier de scoutisme français, El Riath, 17 februari 1946

b) Brief van Eric Bouzin 2004

Versie 20 April2005