Nederlanders
in het Franse Vreemdelingenlegioen

1831 - 1962

Légion Etrangere


Nieuwe Website:

Beste trouwe en nieuwe bezoekers van deze website.
De gegevens van deze oude website worden geleidelijk overgezet naar deze nieuwe Website: https://nllegioen.eu/

Lijst Nederlandse Legionairs

 

 

Sporen

 

 

Aantallen

 

 

Nederlandstalige boeken over het Vreemdelingenlegioen

 

 

Geschiedenis & Eenheden

 

 

Diversen

 

 

Contact
E-mail :

nllegioen@hotmail.com

"Er gaan duizend ronselverhalen over het Legioen rond.
Iedereen kent ze en de brave, fatsoenlijke burgerpers vermeldt ze met oprechte verontwaardiging.
Voor zover ik het kan beoordelen, zijn de verhalen overdreven.
Er hangt mij teveel de geur van sterke drank omheen"

Legionnair, van Marokko's vagevuur naar de hel van Indo-China

No. 61842, Ernst Lamberty.

 

 

Inleiding

 

 

Vanaf de oprichting in 1831, tot het vertrek uit Sidi-Bel-Abbes (Algerije) in 1962,
hebben naar schatting zo'n 3.000 Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend.
Nederlanders maakten altijd maar een klein deel uit van het totale aantal Legionairs.
Bij statische overzichten zitten de Nederlanders meestal onder de rubriek '' diverse nationaliteiten'' weggestopt, wat betekent dat ze minder dan één procent van het totale aantal legionairs uitmaakten.


De gemiddelde Nederlander heeft over het algemeen maar een beperkte kennis van het Franse Vreemdelingenlegioen. Dat is misschien ook niet verwonderlijk. Het aantal boeken over het Legioen in de Nederlandse taal is beperkt. Nog zeldzamer zijn boeken van en over Nederlandse Legionairs. Met name Amerikaanse speelfilms blijken één van de belangrijkste bronnen voor de beeldvorming van de Nederlander. Dit leidt al snel tot een stereotypering; de misdadiger die vlucht in het Legioen,
of de man met gebroken hart die in het Legioen zijn geliefde probeert te vergeten. Een verder veel voortkomend verhaal is dat van de onschuldige jongeman die door ronselaars gedwongen of overgehaald wordt toe te treden tot het Legioen. Eenmaal in het Legioen kan hij er nooit meer uit.

Boeken over het Legioen zijn lang erg zwart -wit geweest, vaak geschreven door deserteurs, of in het geheel verzonnen met als doel aan te geven hoe verschrikkelijk het Legioen wel niet was.
Met name in Duitsland is er voor de Tweede Wereldoorlog een hele campagne geweest de verschrikkingen van het Legioen duidelijk te maken. Het doel van deze publicaties was te voorkomen dat jonge Duitsers dienst namen in het Legioen. Al deze aandacht resulteerde eerder in het omgekeerde effect.
Van dit type boeken zijn er in Nederland maar enkele verschenen. Een totaal andere categorie zijn boeken die de heldendaden van het Legioen prijzen, meestal door Franse Officieren geschreven. Nederlandse vertalingen van deze categorie boeken bestaan waarschijnlijk niet eens.

Dit alles heeft er toe geleid dat er over de Nederlandse Legionair maar weinig bekend is en dat er bij de oud-legionairs en hun familie een zekere schroom is met hun ervaringen aan de openbaarheid te treden.

 

 

Het doel van deze website is een objectief historisch beeld te geven van de Nederlanders die gediend hebben in het Franse Vreemdelingen Legioen van 1831 tot 1962.
Dit door hun ervaringen of belevenissen zoveel mogelijk vast te leggen of te reconstrueren.

Heeft U dus informatie, documentatie betreffende Nederlanders die gediend hebben in het Franse Vreemdelingenlegioen uit de periode van 1831 tot 1962, laat het mij weten.

Frans Janssen

E-mail :

nllegioen@hotmail.com

 

 

Versie 19 Februari 2012