VREEMDELINGENLEGIOEN
SPOREN

In deze rubriek zijn verwijzingen opgenomen naar mogelijk Nederlandse Legionairs.
Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens over de persoon of over zijn diensttijd in het Franse Vreemdelingenlegioen bekent.
Aanvullende informatie en reacties worden daarom zéér op prijs gesteld.

NLLEGIOEN@hotmail.com

1831-1914 

Guilliame Schoor 1824-1848

Uit de overlijdensakte van Wilhelmus Johannes Francois (Guilliame) Schoor, geboortedatum 20-8-1824, blijkt dat hij in september 1848 gestorven moet zijn terwijl hij in het vreemdelingenlegioen diende.

Bron: Familie Schoor

SCHOOR

Wilhelmus Johannes Francois

20-08-1824

09-1848
Overleden

1914-1918 

Voorzanger, Craonelle November 1914

De naam van de Nederlander Voorzanger komt voor in het boek
Historique du régiment de marche de la Légion étrangère”, in het hoofdstuk ANECDOTES ET RÉCITS.
De titel van de sectie in het hoofdstuk waarin Voorzanger genoemd wordt is GUERRE DE PATROUILLES.
Het beschrijft een gebeurtenis in November 1914.
Waarschijnlijk diende Voorzanger bij het 2e Regiment de Marche du 2e Etrangere.

Nederlanders die in Mei 1915 dienden in de
2eme Compagnie, Bataillon C, 1 Régiment Etranger.

Nederlanders die in Mei 1915 dienden in de 2eme Compagnie, Bataillon C, 1 Régiment Etranger.
Opmerking deze aanduiding van de eenheid is onvolledig.

De Franse regering stemt op 21 augustus 1914 toe in de oprichting van eenheden voor buitenlandse vrijwilligers.
Er kunnen uiteindelijk vier regimenten van ca. 2.900 man opgericht worden.
Deze eenheden, opgericht voor de duur van de oorlog, worden Regiment de Marche genoemd.
De 2 Regimenten van het Vreemdelingenlegioen het 1er en 2e krijgen de taak te ondersteunen bij het vormen van deze Regiment de Marche.
Volledige aanduiding van Regiment de Marche van het Vreemdelingenlegioen is dus als volgt.

      2e Regiment de Marche du 1er Etrangere (2e R.M./1er)

      3e Regiment de Marche du 1er Etrangere (3e R.M./1er)

      4e Regiment de Marche du 1er Etrangere (4e R.M./1er)

      2e Regiment de Marche du 2e Etrangere (2e R.M./2e)

De meeste Nederlanders dienen bij het 2e Regiment de Marche du 1er Etrangere en het 2e Regiment de Marche du 2e Etrangere.
Deze eenheden worden geleid door officieren van het vreemdelingenlegioen.
Het 3e Regiment de Marche du 1er Etrangere bestaat, naast de buitenlandse vrijwilligers, en bij gebrek aan beroepsmilitairen uit brandweer- en politiemannen uit Parijs.
Het 4e Regiment de Marche du 1er Etrangere bestaat hoofdzakelijk uit Italianen.

Geïdentificeerd: Diverse personen van deze lijst
Bron: Van Gezantschap der Nederlanden No. 2124/824 Parijs, 29 Mei 1915,
Dienstneming door Nederlanders in het Fransche Leger.

Via reactie van Martin Kraaijstein en Paul Schulten, April 2004.

Naam

Voornaam

Geboorte
datum

Geboorte
plaats

Details

SOL

Theodore

15-07-1871

Meester Cornelis
(Ned. Indie)

27.014 E.V. 1914,
22-08-1914
09-05-1915
gesneuveld
2e R.M./1er

KLAVER

 

 

Zeer waarschijnlijk betreft het hier Karel Klaser

ZEEGERS

Emille

 

 

ZEEGERS

Jean

 

 

MOLL

 

 

JORENS

 

 

Van BREDERODE

 

 

GOTZ van der VET

 

 

Gebrs. GOUDEKET

 

 

OXEMAER (?)

 

 

De BOER

Max

 

 

DIEFENTHAL

 

 

JANSSEN

 

 

De BOER

Jules

 

 

HEYTING

Karel

 

 

SANGER

 

 

 

Opvallend is het feit dat Sanger en Sol, opeenvolgende No Matricule hebben.
Waarschijnlijk hebben ze zich samen voor het Legioen gemeld.
Beiden sneuvelden ook nog eens op dezelfde dag.

Slachtoffer van den oorlog. J. Woronick †. 

De naam van Joseph Woronick komt voor in twee Nederlandse kranten,
in de Telegraaf van 22 Augustus 1915, en het Bataviaasch nieuwsblad op 25 Augustus 1915.
In de administratie van het Franse Leger staat Joseph Woronick geregistreerd als Rus.

 

Van Hollanders die voor Frankrijk vechten

In een krantenartikel, getiteld “Van Hollanders die voor Frankrijk Vechten” uit Januari 1916 worden,
door een Hagenaar die diende in het Vreemdelingenlegioen, volgende namen van Nederlanders die dienen bij het Vreemdelingenlegioen genoemd…

Brieven van het Westelijk Front 1916

Arthur Knaap, jaartallen en andere personalia onbekend, waarschijnlijk Nederlandse Legionair.
Knaap schreef vanuit de loopgraven brieven aan zijn directe familieleden en aan zijn vriendin in Frankrijk.
Enkele van deze brieven werden in het tijdschrift De Nieuwe Gids afgedrukt.
Op de webpagina zijn enkele fragmenten uit 1916, die onder de titel ‘Brieven uit den loopgraaf’ nog in datzelfde jaar in het oktober en het december nummer werden gepubliceerd.
Bron: wereldoorlog1418

KNAAP

Arthur

 

 

Brieven van het Westelijk Front 1916

Deserteurs uit het Fransche vreemdelingen-legioen

Schneiders, afkomstig uit Amsterdam en Booneberg uit Arnhem deserteren in 1916 uit het Legioen in Marokko na ongeveer 3,5 jaar dienst. Schneider is deserteur van het Nederlandse stoomschip Megrez, waarvan hij in December 1912 wegliep.
Booneberg heeft de Nederlandse marine wegens desertie met rood paspoort verlaten.
Beide komen op 16 Oktober 1916 in IJmuiden aan met het Stoomship Leda.
Verdere personalia onbekend.
Bron NRC 17.10.1916, met dank aan Martin Kraaijstein.

SCHNEIDERS

 

 

19161017-NRC-tekst

BOONEBERG

 

 

19161017-NRC-tekst

Het Raadsel van de 7 Nederlandse Officieren.

Volgens het boek "Historique du Régiment de Marche de la Légion Etrangère"(Anonyme, Parijs, 1926) dienden er tijdens de Eerste Wereldoorlog 7 Officieren van Nederlandse herkomst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Alle 7 Officieren zouden zijn gesneuveld. In hetzelfde boek staan ook de namen van 115 Officieren van het Legioen die in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk zijn gesneuveld.
Volgens recentere bronnen zouden er in het totaal 139 Legioen Officieren in Frankrijk zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Door het plaatsen van de namen van de 115 gesneuvelde officieren op deze website kunnen hopelijk door reacties ook de 24 ontbrekende namen achterhaald worden.

RMLE Officiers tombes 1914-1918

Met behulp van de website http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ kunnen aan de hand van de naam verdere gegevens van de Officieren achterhaald worden.
Van ongeveer 100 Officieren is dit tot nu toe gedaan, hier werd bij geen enkele een verwijzing naar een Nederlandse herkomst gevonden.
Verdere assistentie bij het identificeren van deze 7 Nederlandse Officieren is van harte welkom.
Een mogelijk spoor is volgend bericht uit het Vaderland 1921-03-04-2-08

….Onze landgenoot de heer Ebed. v.d. VLUGT was zoo vriendelijk .....
den heer v.d. VLUGT, die als oud-officier van het Fransche Vreemdelingenlegioen met enkele kameraden,
evenals hijzelf teruggekeerd uit de loopgraven, een werk heeft willen stichten,
dat zooveel mogelijk misstanden zou wegnemen tusschen het eene volk en het andere...etc.

 

Briefkaart van Th. Poublon Uit Valbonne 25 April 1918.

Op donderdagavond 25 April 1918 schrijft Legionnaire Th. Poublon vanuit de legerplaats Valbonne in Zuid Frankrijk een kaart aan Leendert van Soest, Vijverlaan Velp (Gelderland).
Zeer waarschijnlijk is Th. Poublon een Nederlander.

POUBLON

Th.

 

 

Poublon, Th.1919-1939 

“Marokko” uit Venlo

Marokko heette eigenlijk Gerard van den Akker (1887-1954) en was een bekend stadsfiguur in Venlo.

Marokko leidde een avontuurlijk bestaan, zwierf veel door Europa maar kwam altijd weer in Venlo terug. Tijdens die omzwervingen en ook in Venlo verdiende hij met schoenlappen de kost. Voortdurend droeg hij een stok bij zich, waarop hij medailles en munten uit diverse landen had gespijkerd. Over zijn vele reizen mocht hij graag vertellen. Het grootste avontuur waarover hij in de Venlose kroegen sprak, was zijn verblijf in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn tijd in dat legerkorps bracht hij voornamelijk in Marokko door, vandaar zijn bijnaam. Op het eind van zijn leven verkocht hij zijn beroemde stok aan een kastelein.

Tegenwoordig wordt deze bewaard in het Limburgs Museum. Een beeldje van Marokko is te vinden in de Venlose Jodenstraat.

"Marokko" is hiermee waarschijnlijk de enige oud Legionair in Nederland met een eigen monument.

Aangezien op dit moment geen verdere gegevens bekent zijn en dus niet geheel duidelijk is of Anton van den Akker echt in het Vreemdelingenlegioen gediend heeft, plaats ik zijn naam voorlopig onder de rubriek sporen.

Mocht U meer weten zou ik dit graag vernemen.

Bron:Marokko

_(stadsfiguur)

Van den AKKER

Anton Gerard

1887

 

Naar het Vreemdelingenlegioen vertrokken

Hoog Militair Gerechtshof.
Naar het vreemdelingenlegioen vertrokken.
De Bossche Krijgsraad heeft den korporaal M.J. SCH. van de 2e Afdeeling politietroepen te AMSTERDAM indertijd tot 2 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld met een proeftijd van een jaar en verlaging tot den rang van soldaat. De korporaal werd schuldig bevonden aan desertie.
Hij heeft in 1934 het land verlaten en dienst genomen bij het vreemdelingenlegioen. Reden van dit vertrekt en van zijn indiensttreding bij het vreemdelingenlegioen was, dat beklaagde in geldnood verkeerde...etc.
Bron: Het Vaderland 1938_03_15_2_08

SCH.

M.J.

 

 

Dirk de GEUS

Dirk DE GEUS

Dirk, Dick of Dik de Geus werd in 1941, na het behalen van het examen MO-B Frans aan de Universiteit van Amsterdam en een tijdelijk leraarschap in Hilversum, leraar aan het Kennemer Lyceum in Overveen.
Vrijwel direct na de oprichting van de OD werd De Geus – die eind jaren ’20 enige tijd als sergeant in het Vreemdelingenlegioen in Noord-Afrika diende – actief lid. Na september 1944 werd hij – vanaf zijn huwelijk in juli 1943 in de hoofdstad wonend – sectiecommandant van de BS-SG in Amsterdam en eerste assistent van de districtscommandant. Hij hield zich bezig met het werven van leden (ook onder dispuutgenoten van zijn vroegere dispuut Pallas), het organiseren van de sectie Amsterdam-Centrum en het verzamelen en vervoeren van wapens. Daarnaast was hij betrokken bij het verstrekken van bonkaarten, persoonsbewijzen en voedsel aan onderduikers.
Als gevolg van verraad werden De Geus, zijn echtgenote en schoonmoeder op 19 december 1944, ’s morgens om vijf uur, in hun woning aan J.M. Coenenstraat 19-II gearresteerd. Tijdens de huiszoeking werden BS-stafpapieren en munitie aangetroffen. Diezelfde ochtend werden vele leden van zijn BS-groep in het Pallashuis aan de Zwanenburgwal aangehouden.
Op 7 januari 1945 – de 22e verjaardag van zijn vrouw Lucie (die met haar moeder nog in de gevangenis aan de Amstelveenseweg verbleef) – werd De Geus in Limmen gefusilleerd.
Bron:Dirk_DE_GEUS

De GEUS

Dirk

13.08.1906

Amsterdam

1939-1945 

Nederlandse Legionair 11 REI 2 Cie

In zijn Engelstalige boek "La Légion" schrijft G. Bocca, op blz.133.
Een Nederlandse Sergent die deel uit maakt van de 2e Compagnie van het 11e Régiment Etranger wordt nadat hij gewond is geraakt aan zijn knieschijf bij de gevechten om Saint-Germain-sur-Meuse (18.06.1940) gered door de Tsjechische Legionair Karel Hora. Hora had zelf kort ervoor bij een vuurgevecht twee vinger van zijn rechterhand verloren. Tijdens de reddingsactie, met de Nederlander over zijn schouder, wordt Hora nog eens geraakt in zijn dij en in zijn voet. Hora slaagt er toch nog in de resten van zijn eenheid en een Hospitaal te bereiken. Wat er verder met de Nederlandse Sergent is gebeurd wordt niet vermeldt.
Bovenstaand verhaal is echter door Bocca verkeerd overgenomen uit het boek dat Hora zelf over zijn tijd in het Legioen heeft geschreven getiteld "Debout la Legion!".
De Sergent heeft niet de Nederlandse maar de Belgische Nationaliteit zijn naam is Verhuewen.
Hora sleept de gewonde Verhuewen op zijn rug mee en legt hem daarna op een rupsvoertuig.
Met nog andere leden van zijn eenheid gaat hij op weg naar Saint-Germain-sur-Meuse.
Twee machine geweren blokkeren op een gegeven moment de weg.
Luitenant Roux commandant van de 2e Cie raakt gewond en zegt, hier komen we niet door, rest ons slechts onze huid duur te verkopen. Dan kruipt echter een Nederlandse Legionair naar voren pakt het machinegeweer van een gesneuveld soldaat,
staat op een schiet het ene na het ander magazijn leeg op de twee machinegeweer stellingen.
“Met het gemak alsof hij door een tulpenveld liep” schrijft Hora.
Hij keert terug en zegt: "Mijn Luitenant we kunnen passeren".
Tijdens de actie is door tientallen kogels getroffen en sterft staande na deze laatste zin te hebben uitgesproken.

De VRIESs

Vermeld in het boek "Eimal Legionär" van Philip Rosenthal.
Begin 1940 bevind Rosenthal zich met zijn eenheid de Compagnie Montée du Troisième Régiment Etranger in Erfoud Zuid-Marokko.
Op een dag bewaakt hij samen met van den Eynden het Bordel Militaire Contrôlé.
Hij omschrijft Van den Eynden als volgt: "Een merkwaardige Heilige van den Eynden, een van de weinige die ik nooit kon doorgronden. Hij dronk meer als alle anderen, las daarbij echter ook over het leven van Buddha, zijn haar was grijs, zijn ogen moe en zijn gezicht opgebruikt, maar op een of andere manier zaten zijn diepe rimpels bijzonder in dit gelaten Hollands gezicht, dat voor het maken van goedmoedige grappen geschapen leek. Er werd beweerd dat hij ambtenaar geweest was in West-Indië, tot zijn vrouw wegliep met een inboorling, anderen zeiden dat hij zijn dood op zee gesimuleerd had om zijn kinderen te laten genieten van zijn levensverzekering. Niemand wist eigenlijk echt iets. Hij had een vriendelijke lach voor iedereen maar als hij al een voorgeschiedenis had dan hield hij die voor zich zelf.

Van den EYNDEN

De VRIESs

Vermeld in het boek "Eimal Legionär" van Philip Rosenthal op blz 132.
"ein hollandischer Jude namens de Vriess, de Vries war ohne uns gegangen".
Samen met de Vries wil Rosenthal een desertie poging ondernemen maar deze mislukt.

De VRIES

van diemen

Van Diemen, vermeld in het boek "Eimal Legionär" van Philip Rosenthal op blz 134.
"Hollandischer korporal van Diemen".
Van Diemen moet Rosenthal bewaken na diens mislukte desertie poging.

Van DIEMEN

Nederlanders bij de Vrije Franse Strijdkrachten 1940 – 1943

De beweging Vrije Fransen en hun Vrije Franse Strijdkrachten (Forces Françaises Libres, FFL) werden opgericht door Generaal Charles de Gaulle en ontstond uit militairen en burgers die besloten ook na de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland, tegen de As mogendheden te blijven vechten. De Vrije Fransen stonden hiermee recht tegenover het Vichy-regime, dat collaboreerde met de As-mogendheden.
Lijst Nederlanders FFL

Mémoire des hommes Seconde Guerre mondiale

Sinds 8 Mei 2010 kunnen op de website www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr ook de militaire slachtoffers van het Franse leger uit de Tweede Wereloorlog worden opgezocht. Dit was al enige tijd mogelijk voor militaire slachtoffers uit de Eerste Wereloorlog, Indo China, Algerije, Marokko en Tunesie.
Aangezien het bij dit bestand mogelijk is op het land van geboorte te zoeken konden vrij eenvoudig  de volgende 38 als in Nederland geboren aangegeven slachtoffers gevonden worden, waaronder zoals verwacht Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen.

Memoires des hommes 1939-1945

1945-1954 

Loek Pluijm

1.2.5.5.9 Loek Pluijm [12259], Zoon van Petrus (Piet) Pluijm [1225] en Hendrina (Dien) Migchielsen.
Hij was in het vreemdelingenlegioen.
Bron:parentelen_pluijm

PLUIJM

Loduvicus
Loek

12.02.1923

Heumen

SGD

Johan de BOEr

Gesneuveld in 1950 in Indo-China tijdens de gevechten om de Route Coloniale No4.
Bron : Journaal >>ENAVANT<< Jaargang 1993 No7, Nederlandse vereniging van oud-legionnaires "Capitaine Danjou".

De BOER

Johan

Meermann

Meermann, geïdentificeerd op de boven afgebeelde foto (rechts) door de Duitse oud-legionair Jacob Ivanusic.
Jacob Ivanusic diende in het 1ere Bataillon Etranger Parachutiste in Indo-China van 1951 tot 1953.
Volgens Jacob Ivanusic is de foto gemaakt in Bac-Mai omstreeks 1951.
De legionair links op de foto is de Italiaan Bennotti.

MEERMANN

Johannes Bruinenberg

Johannes Bruinenberg, afkomstig uit Hoensbroek.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Vreemdelingenlegioen gegaan.
Mogelijk gesneuveld in in Indo-China, de naam Bruinenberg wordt vermeld op de Mur du Souvenir.
BRUINENBERG, Johan Mort pour la France
Emplacement : Mur du Souvenir - colonne 013 - plaque 064 - année 1947 - référence 4754
Niet vermeld in database van http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Bron: Reactie op deze Internet site.

BRUINENBERG

Johannes

Hoensbroek (?)

Reindert rossel

Reindert Rossel. Geboren 29.9.1928 of 29.09.1929 in Nederland. Diende tot 1953 in het Vreemdelingenlegioen.
Zijn dochter Beatrix Rossel geboren 26.10.1952 zoekt haar vader.
Bijgaande foto uit zijn tijd in het Vreemdelingenlegioen.

Foto Reindert Rossel

ROSSEL

Reindert

29.09.1928 (1929)

Leeuwarden

Diverse oproepen in internet fora

Johannes petersen

Johannes Petersen, geboren 1933 in Nederland. Sinds jaren vermist.

PETERSEN

Johannes

1933

Voltigeur

Van Doorp Chauffeur

Van Doorp. Vermeld in het boek "So erlebte ich Vietnam" van de Zwitserse Legionair Willy Angst op blz. 142.
Van Doorp is chauffeur op een G.M.C. en gaat op verzoek van Angst vanuit Dong-Dang met deze mee om materieel
munitie en levensmiddelen achtergelaten in Na-Cham op te halen.

Van DOORP

Oremus Infermie-Major indo china

Vermeld in het boek "So erlebte ich Vietnam" van de Zwitserse Legionair Willy Angst op blz. 68.
Oremus is Infermerie-Major en zou in Nederland arts zijn geweest.

OREMUS

Van Heeswijk indo china

Volgens een verzamelaar uit Duitsland zijn de volgende foto's van een Nederlandse legionair met de naam "van Heeswijk" of "van Heeswijck".De foto's zijn overduidelijk in Indochina gemaakt, meer is niet bekend.
Bron: Peter van de Put. Dank voor de foto's.

Van HEESWIJK
Van HEESWIJCK

van Heeswijk-1.jpg

van Heeswijk-2.jpg

IC 11996 van Heeswijk.jpg

Freek van Gunst Indo China

Freek van Gunst

4.Freek

Is in het vreemdelingenlegioen gegaan, naar Indochina en verhuisd naar Marseille. Heeft 2 dochters, geb. in Z-Frankrijk.

Van GUNST

Freek

Freek van GUNST

Jan van UNEN Dien Bien PHU

Nam deel aan de strijd om Dien Bien Phoe [Dien Bien Phu]
Bron: Artikel Panorama 1983

Van UNEN

Jan

28.06.1928

Rucphen

van Unen, Jan

Legionnaire WIelera gesneuveld

Legionnaire Wielera gesneuveld Indochina
Bron:J.W.L. Custers via R v.d. Camp

WIELERA

Gesneuveld

adjudant Leo PaUlissen

Adjudant Leo Paulissen, oud-marinier.Diende in Indochina en was in Algerije sergent van de 2e section van de 7e compagnie van het 13e DBLE. Stond ooit nog eens op de voorkant van Vrij Nederland in 1981.

PAULISSEN

Leo

Brief uit Indo China van h. V. Leeuwen

Op zaterdag 7 Mei 1949 stuurt Legionair H.v.Leeuwen van de 13e Demi-Brigade van het Franse Vreemdelingenlegioen vanuit Indo-China een brief aan de redactie van “Het Vrije Volk” in Amsterdam. Waarschijnlijk handelt het zich bij H. Van Leeuwen om een Legionair van Nederlandse oorsprong.
Op basis van zijn matriculle is H. van Leeuwen omstreeks mei 1948 in het vreemdelingenlegioen gegaan.
De volledige gegevens op de enveloppe luiden als volgt:

H.v.Leeuwen – Mt 57628 13e D.B.L.E.
SP 82002 – ARR. – CC13
French Force Army
Indo Chine
Redactie van Het vrije Volk
Hekelveld 15
Amsterdam (c)
Pays-Bas. (Nederland)

13e Demi-Brigade de Legion Etrangers
Le Vaguemestre
F.M.
Poste aux ARMEES
* 7-5 1949 T.O.E.
PAR AVION

Bron : Enveloppe aangeboden via Ebay 08.2009

v. LEEUWEN

H.

57.628

07.05.1949

Brief uit Indo China van W. Boogers

Op 9 April 1954 stuurt Legionair W. Boogers van het Franse Vreemdelingenlegioen vanuit Indo-China een brief aan Mevr: M. POS Koningengracht 4 in s’ Gravenhagen (Koninginnegracht, Den Haag).
Het adres blijkt inmiddels niet meer correct en de brief wordt doorgezonden naar de Heulstraat 11.
Waarschijnlijk handelt het zich bij W.Boogers om een Legionair van Nederlandse oorsprong.
De volledige gegevens op de enveloppe luiden als volgt:

EXP. Legionnaire
W. Boogers
S.P. 53-590
Saigon

BOOGERS

W.

 

09.04.1954

Wessel Hendrik Steenbergen Spoorloos

Bij een stamboomonderzoek is een familielid van Wessel-Hendrik Steenbergen op dood spoor gekomen.|Men zegt dat hij zich bij het Legioen gemeld had en daarna is nooit meer iets van hem vernomen.
Wessel-Hendrik Steenbergen is op 19-5-1933 geboren, hij werd ook wel ‘rooie’ Wessel genoemd i.v.m zijn haar.
Verdere informatie wordt zeer op prijs gesteld.
Bron: Reactie op website donderdag 13 augustus 2009

STEENBERGEN

Wessel Hendrik

19.05.1933

 

Spoorloos

HOLLANDER ONTVLUCHTTE HET LEGIOEN

Tien leden van het Franse vreemdelingenlegioen, waaronder de 20-jarige Nederlander Gerard Mars uit Den Haag, zijn van ‘t Franse troepentransportschip “Marechal Joffre”, dat op weg was naar Indo-China, in zee gesprongen, en hebben behouden bij Sitiawan de kust van West-Malakka bereikt.
Gerard Mars was naar Marseille gegaan, volgens zijn verhaal, om zijn broer uitgeleide te doen, die naar Batavia vertrok. Door geldtekort was hij in moeilijkheden geraakt en later was hij ingelijfd bij het vreemdelingenlegioen.
Zijn lotgenoten waren zes Italianen, twee Zwitsers, en een Duitser. De Zwitsers verklaarden resp. in dronkenschap en als illegal immigrant te zijn gearresteerd.
De Duitser was twee jaar vrijwilliger geweest en ontdekte toen dat hij voor vijf jaar getekend had. De Italianen waren wegens illegale immigratie in Marseille gearresteerd en voor de keuze gesteld: de gevangenis of het legioen.
Allen zeiden liever te sterven dan naar de troep terug te keren.
Bron: Dagblad voor Amersfoort, 30/12/1947

MARS

Gerard

1927

 

1947
(Desertie)

1954-1962 

SEM PRESSER IN HET VREEMDELINGENLEGIOEN

In 1959 krijgt de Nederlandse journalist en fotograaf Sem Presser toestemming van Generaal Gardy, inspecteur-generaal van het Franse Vreemdelingenlegioen een reportage te maken over het Legioen. Presser beschrijft zijn ontmoeting met Gardy als volgt:
Sidi-Bel-Abbes, de door het vreemdelingenlegioen gebouwde stad in Algerije. In de kamer van de commandant staat een kleine man met uitgestoken handen op mij te wachten: generaal Gardy, inspecteur-generaal van het Legioen, die dezelfde ochtend zijn hoofdkwartier in Parijs heeft verlaten en naar Afrika is gevlogen om de legioensoldaten te inspecteren.
"Monsieur Presser," zegt hij, "er wordt veel onzin over het Legioen verteld en er wordt veel gelogen. Ik hoop dat u uw lezers zult vertellen wat u zelf gezien hebt. Hoe u dat doet, gaat mij niet aan. Ik kan u slechts zeggen dat u kunt gaan waarheen u wilt, dat u alles van het Vreemdelingenlegioen kunt zien."
In de periode rond Juli 1959 brengt Presser vijf weken door in Algerije en bezoekt daar de verschillende garnizoenen van het Legioen.
Hij maakt er honderden foto's.
De uitgebreide reportage verschijnt vanaf 17 Oktober 1959 in vier delen in het blad REVUE onder de titel:
Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen
In zijn reportage beschrijft Presser ook enkele ontmoetingen met Legionairs van Nederlandse herkomst.
Hun namen zijn in de meeste gevallen aangepast.

COR BRAAT en HARRY GEZELLE

Braat en Gezelle 195907.JPG

De enige foto uit de reportage waarop met enige zekerheid twee Legionairs van Nederlandse herkomst te zien zijn, die zich Harry Gezelle en Cor Braat laten noemen.

“De linkste legionair is een Nederlander en de op een na linkste eveneens. De een: Harry Gezelle, de ander: Cor Braat. Bij mijn bezoek zijn ze beiden gelegerd in Laghouat. Een gezellig stadje dat toegang geeft tot de Sahara. In het centrum staat een groot kazernecomplex waarin dienstplichtige Franse troepen en legioensoldaten dooreen gelegerd zijn. Van daaruit wordt een enorm stuk woestijn gecontroleerd. Het Legioen doet dat met twee compagnieën gemotoriseerde Saharatroepen. Fikse jongens, die tegen de hitte kunnen, vaak de lange Saharabroek dragen en zich heel hoog verheven voelen boven de legionairs die niet officieel met de Sahara van doen hebben.
Maar wat Harry Gezelle betreft. Ik was nog geen twee uur in Laghouat of hij kwam naar mij toe, een man al met een sierlijk baardje zoals dat eigenlijk hoort in een Sahara-compagnie. "Ik ken u," zei hij, "bent u niet Sem Presser?" Ik vroeg mezelf af of ik soms voor het Legioen getekend had, de avond te voren in een te jolige bui in Djelfa. Nee, hij kende mij uit REVUE - daarin had een foto van mij gestaan bij een reportage uit Kenya. Het Nederlandse Rode Kruis zendt namelijk geïllustreerde bladen naar Nederlandse soldaten, ook als zij in het Vreemdelingenlegioen dienen; REVUE ontbreekt daarbij niet.

GEZELLE

Harry

BRAAT

Cor

Johan ter MUL

Adjudant Johan ter Mul heeft mij als een vorst ontvangen. Hij woont in een naar omstandigheden vrij fris gebouwtje, dat met een paar andere gebouwen en een paar rollen listig aangebracht prikkeldraad een verdedigbare post vormt in de woestijn bij het Arabische gehucht Ksar-el-Hirane. Hij heeft mij gevraagd zijn familie de groeten over te brengen: de familie Bastiaan, Uiterwaardenstraat 261, 1 hoog, Amsterdam.
Adjudant Ter Mul heeft overigens hard gewerkt.
In 1945 is hij in het Legioen terechtgekomen; sindsdien heeft hij onder de Franse vlag gevochten: in Indo-China en in Noord-Afrika. Hij is 34 jaar oud

Ter MUL

Johan

1925

Alexander Prijs

Een jongen van andere allure trof ik niet ver van Ksar-el-Hirane, in Mekkhareg. Ook al zo'n buitenplaats, zwetend in de zon, van waaruit het Legioen controle uitoefent over een gebied dat vele malen de oppervlakte van Nederland bestrijkt. Alexander Prijs komt met 'n nummer van REVUE naar mij toe - ontvangen van het Nederlandse Roode Kruis.
Hij bestuurt een gepantserde gevechtswagen, hoewel hij na het doorlopen van de ULO op de hotelvakscholen van Groningen en Maastricht is geweest.
Leeftijd 29 jaar - daarover behoef ik mij althans geen zorgen te maken: in de oorlog was hij nog een jongen die op school ging. Het is alsof hij mijn gedachten raadt: "In Nederland heb ik mijn dienstplicht vervuld; toen die om was heb ik zelfs nog als vrijwilliger bijgetekend. Drie en een half jaar ben ik in totaal in het leger geweest, zonder een dag straf.
Toen ik eruit kwam, wilde alles eigenlijk niet goed lukken, ik kon m'n draai niet vinden." Alexander Prijs is oud 29 jaar, geboren in Utrecht.

PRIJS

Alexander

1930

Utrecht

Jan Niezen

Jan Niezen uit Arnhem, Atjehstraat 17, oud 27 jaar, heeft er geen bezwaar tegen dat zijn naam wordt genoemd. ("Ik heb niets te verbergen"). Hij heeft altijd in Nederland in de bouw gewerkt, verdiende daarbij als voorman best - 120 gulden in de week. Toen kwam het moment dat hij verstrikt raakte in het al te ingewikkelde raderwerk van de levensmachine. Getrouwd, woonde hij in bij zijn schoonfamilie, twee jaar lang. Schoonouders en schoonzoons moeten wel op heel sterke benen staan, wil dat vol te houden zijn. Jan Niezen hield het vol. Hij tekende als vrijwilliger bij het Nederlandse bataillon dat naar Korea ging. Terug, meldde hij zich in Parijs aan bij het Vreemdelingenlegioen.
Bron: Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen.

NIEZEN

Jan

1932

Arnhem

Frits

Noem me maar Frits, zeg maar (naar waarheid) dat ik van 1921 ben en geboren in Venlo (dat is niet ver van de werkelijke plaats af).
Bron: Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen.

Frits

1921

Venlo

Piet PIETERSE

Piet Pieterse. Hij hangt achter een flesje bier tegen de bar aan, "Bar Central" in Djelfa. Piet is sergeant - een hoge rang in het Legioen. Goed salaris, veel gezag; Piet is een hele Piet. Zijn uniformbroek is keurig geperst, zijn khakibloes is om de zakken en op de rug kunstig met fijn gestreken plooitjes gesierd. Zijn bruine schoenen zijn tot spiegeltjes gepoetst, hij draagt nonchalant een veel te duur fototoestel over de schouder, een knots van een gouden horloge aan de pols en enige glimmend gouden kronen op de plaats waar zijn voortanden aan het aftakelen waren.
Piet komt uit Overijssel en zal 35 zijn.
Bron: Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen.

PIETERSE

Piet

1924

Overijsel

PARACHUTIST VAN NEDERLANDSE HUIZE

De vrachtauto's brachten ons naar het station van Souk-Ahras - met de trein waren we sneller dan per auto in Guelma. We hadden veel succes gehad. Anders kunnen we weken in het terrein zwoegen om een half dozijn fellaghas achterna te zitten, nu was de buit groter. 192 rebellen gedood, 8 gevangen genomen, 6 mitrailleurs buit gemaakt en 146 lichtere wapens, meest van Tsjechische oorsprong.
Zelf hadden we ook verliezen.... och, laat ik daarover maar liever niet praten. De volgende dag hielden we onze verlate Camerone-parade in de straten van Souk-Ahras. En 's middags hadden we ook nog ons feest eten: kreeften, kippen, champagne...."
Dit verhaal werd mij gedaan door een parachutist van Nederlandse huize.
Bron: Sem Presser in het Vreemdelingenlegioen.

Pim van Strate

Vermeld in het verhaal "Een Legionnaire huilt niet" ingezonden door de oud-legionnair Joss Boll.
Boll schrijft:
"Tijdens de wacht kwam ik tot de ontdekking dat er nog een Hollander was Pim van Strate. Zijn ouders hadden een café annex broodjeszaak in de warme buurt van Amsterdam. Toen hij ontdekte dat ik ook een kaaskop was, was hij niet meer weg te slaan bij mij. Ik liet het maar op zijn beloop".
Volgens Boll sneuveld van Strate eind 1955 als lid van het 4e REI. bij een hinderlaag in de buurt van Bouret-Aknol {Boured-Aknoul} in een S-bocht met de naam Cave d'Adgir.
Les français appelaient "Aknoul, Tizi oussli Boured" le triangle de la mort
Bron: Journaal >>ENAVANT<< Jaargang 1986 No5, Nederlandse vereniging van oud-legionnaires "Capitaine Danjou".

Van STRATE

Pim

Oud-Korea strijder en Oud Legionair (Algerije)

Een oud Korea strijder en oud Legionair heeft een stukje over zijn tijd in het Legioen geschreven in het kontakt orgaan de VOX - V.O.K.S. van de vereniging Oud Korea Strijders, met de titel de Legionair.
27E JAARGANG NO.2 MEI 2003 BLZ 39-40.

v.d. H

P.J.

de Legionair.

Van der Hammen

Pieter Jacobus

12.04.1930

's-Gravenhage

1957

SGD

Willem (uit de Marcusstraat)

Spoor afkomstig van de Website Geheugen van Oost.
In een kort artikel beschrijft Chris Reinewald zijn jeugd herinneringen aan Legionair Willem.

 

Willem

 

 

 

 

 

Willem, Marcusstraat

Nijmegenaar gevlucht uit Vreemdelingenlegioen

Nijmegen. – De Nijmegenaar H. de Haan, die in oorlogstijd in het Duitse leger heeft gevochten is daarna overgegaan naar het Franse vreemdelingenlegioen. Hij is gedeserteerd en in Nederland teruggekeerd.
Als verstekeling kon hij met enige Duitse en Nederlandse vrienden op een Duits schip komen. Via Engeland, Denemarken en Duitsland kwam hij in ons land terug.

Bron: Dagblad voor Amersfoort 29/04/1955

De Haan

H.

 

 

 

 

Desertie

NIETS MEER VERNOMEN

Anton Hoefs, geboren op 02.02.1934 te Helmond, gaf in 1959 aan zijn moeder te kennen naar het Vreemdelingenlegioen te zullen gaan. Zijn familie heeft sindsdien niets meer van hem vernomen.
Bron: E-mail Jos Kelderman 21.10.2004

HOEFS

Antonius Petrus

Twee Nederlandse legionairs door FLN vermoord

Van Der EEM

Robertus

1940

Nijmegen

 

1958

1959
(Desertie)

Van der EEM en NICOLAES Lambertus

NICOLAES

Lambertus

1937

Maastricht

 

1958

1959
(Desertie)

Van der EEM en NICOLAES Lambertus

 

Versie 24-01-2015